Ga naar de hoofdinhoud

Transitie Logistiek

Om de haven van Rotterdam schoner en duurzamer te maken, is een grote transitie in de logistiek nodig. De scheepvaart en de logistiek in de haven gebruikt veel fossiele energie zoals diesel en stookolie. Daardoor stoten schepen veel uit, waardoor de haven van Rotterdam en de stad last hebben van vieze lucht. Door bijvoorbeeld gebruik te maken van walstroom en elektrisch varen of varen op waterstof, wordt de uitstoot verminderd. Daardoor kan de scheepvaart in de stad blijven, maar zonder de negatieve effecten.

In het paviljoen Haven van de Toekomst staan vier projecten, gericht op de transitie in de logistiek. Hieronder lees je meer over deze vier projecten.


Oude schepen uit elkaar halen om nieuwe materialen te gebruiken.

CMT international

CMT International ontvangt subsidie uit het EFRO programma Kansen voor West 3 voor het project Circulaire scheepsontmanteling in de haven van Rotterdam. Het einddoel van het project is het eerste circulaire en volledig gemechaniseerde demontage- en verwerkingssysteem voor zeeschepen te ontwikkelen. Met het project wordt gewerkt aan het testen, en doorontwikkelen van de technologieën van CMT, namelijk het zaagsysteem, het automatic block processing en de afval en afwaterbehandeling.

Met steun uit het JTF wil het bedrijf vervolgens de eerste locatie in Rotterdam openen voor de demonstratie van het ontmantelen van zeeschepen. Hiervoor worden twee schepen ontmanteld met het doel de materialen opnieuw het proces in te brengen. Daardoor wordt de scheepvaart circulair en kan het vele metaal van schepen opnieuw worden gebruikt.

Meer weten over CMT International en circulaire scheepsontmanteling?

Kijk dan op https://cmt-international.org/


Met Walstroom worden schepen aangesloten op het elektriciteitsnet aan de kade.

Royal Roos

Het bedrijf Royal Roos ontvangt subsidie uit het EFRO/REACT EU-programma van Kansen voor West voor de aanleg van walstroom. Royal Roos is gevestigd in de voormalige Fruitloods de Merwe-Vierhavens (M4H). Het is al lange tijd de ambitie van het bedrijf om een walstroomfaciliteit te creëren voor de gebruikers van de kade waaraan het bedrijf is gevestigd.

De realisatie van walstroom voor de zeevaart aan een openbare kade is ingewikkeld door de diversiteit aan gebruikers. Met het project wordt een walstroomfaciliteit gerealiseerd die gebruikt kan worden door de op locatie afgemeerde schepen. De realisatie van dit pilotproject dient de verdere uitrol van walstroom te versnellen en daarmee bij te dragen aan het terugdringen van schadelijke emissies en nestgeluid van de op locatie afgemeerde schepen. Door de realisatie van dit project wordt bijgedragen aan de ambities, zoals omschreven in de “Strategie Walstroom Rotterdamse Haven”.

Meer weten over de pilot Walstroom van Royal Roos?

Kijk dan op https://www.royalroos.com/


Ontwikkeling elektrische binnenvaartschepen en bunkerstations met Flowbatterijen.

Portliner

Het bedrijf Portliner heeft een aanvraag ingediend bij het JTF-programma van Kansen voor West voor de ontwikkeling van elektrische binnenvaartschepen met flowbatterijen. Flowbatterijen worden gevuld met elektrisch geladen elektrolyt datvoor de binnenvaart kan worden gebunkerd bij een bunkerstation. In dit bunkerstation is de infrastructuur aanwezig om elektrolyt te laden met groene stroom. De batterijen op het schip worden dus elke keer opgeladen met nieuw geladen elektrolyt.

Portliner wil met steun van het JTF schepen ontwikkelen voor gebruik van de flowbatterijen. Daardoor wordt elektrische binnenvaart in de regio mogelijk. Door elektrische binnenvaart is er veel minder uitstoot van schepen die door de stad varen, waardoor het milieu en de lucht beter worden. Dat verhoogt de leefbaarheid van de stad.

Meer weten over elektrische binnenvaart van Portliner?

Kijk dan op https://www.portliner.nl/


De schepen Maas en Rijn van FPS zijn binnenvaartschepen die varen op waterstof.

Future Proof Shipping

Future Proof Shipping (FPS) ontvangt steun uit het JTF-programma van Kansen voor West voor de ontwikkeling van binnenvaartschepen op waterstof. FPS bouwt schepen om naar volledig waterstof, met een elektrische aandrijving. Het betreft het aanpassen van oude dieselschepen naar waterstof. In het proces worden de motoren, tanks en aansturing van de schepen volledig vervangen waardoor deze weer volledig operationeel zijn, maar dan zonder uitstoot.

De binnenvaartschepen van FPS hebben geen uitstoot meer. In dit project wordt het containerbinnenvaartschip MS Rijn naar waterstofaandrijving omgebouwd. Het schip zal varen op de route Rotterdam-Duisburg en de Rijn, wat een hogere stroomsnelheid heeft dan andere rivieren en kanalen in Nederland en België. Het project stelt het containerbinnenvaartschip in staat altijd 100% emissieloos te varen. Daardoor besparen de schepen veel CO₂ en NOx emissies. Dat zorgt voor een schone lucht, waardoor mensen langs de route van de binnenvaartschepen minder last hebben van de uitstoot van schepen.

Meer weten over de MS Rijn en van FPS?

Kijk dan op https://futureproofshipping.com/