Ga naar de hoofdinhoud

Openstelling Utrecht regio-stad klimaat breed p2.su.r.2

Deze kunnen in het EFRO portal worden ingediend in het programma 2014-2020

Typen projecten waar aan gedacht kan worden zijn:

  • acties gericht op procesondersteuning, vraagbundeling en business case ontwikkeling voor hernieuwbare energie in gestarte projecten;
  • uitrol van best practices voor de ontwikkeling van gecombineerde concepten van energiebronnen;
  • stimuleringsprojecten gericht op infrastructurele energie-efficiëntie;
  • implementatie van duurzame vormen van energieopwekking, zoals zon, wind en geothermie;
  • opschaling energierenovatie in de bestaande bouw (nul op de meter, slimme energienetten).