Ga naar de hoofdinhoud

Kansen voor West neemt deel aan Interreg Europe Project COMMIT

Het doel van COMMIT is om de ondersteuning voor het midden- en kleinbedrijf (MKB) te verbeteren, zodat zij gemakkelijker de overstap kunnen maken naar klimaatneutraal ondernemen. Het project richt zich vooral op het JTF IJmond, waarbij de Omgevingsdienst IJmond een belangrijke stakeholder is.

Doel van COMMIT Het COMMIT-project is opgezet om lokale en regionale autoriteiten te helpen bij het versterken van een ondersteunend ecosysteem voor het MKB tijdens de industriële transitie. Het project richt zich op vier onderling verbonden thema’s om het MKB toegang te bieden tot:

 • Informatie en kennis
 • Innovatie en technologie
 • Financiering
 • Vaardigheden

Deze doelen worden bereikt door het identificeren, analyseren en uitwisselen van good practices.

Project Partners Het project heeft een breed scala aan partners uit verschillende Europese landen:

 1. Energieagentschap van de Savinjska, Šaleska en Koroška regio, Slovenië (Lead Partner)
 2. Ontwikkelingsagentschap van de Savinja-Šalek regio, Slovenië
 3. Stichting EPRC Delft, Nederland (Advisory Partner)
 4. Gemeente Aalborg, Denemarken
 5. Gemeente Rotterdam, Programmabureau Kansen voor West, Nederland
 6. Consortium Extremadura Energieagentschap, Spanje
 7. Regionaal Economisch Ontwikkelingsagentschap Stara Zagora, Bulgarije
 8. Rogaland Provinciale Raad, Noorwegen
 9. Energy Transition Norway
 10. Universiteit van West-Macedonië, Griekenland
 11. Gemeente Eordea, Griekenland
 12. Regionaal Economisch Ontwikkelingsagentschap voor Šumadija en Pomoravlje, Servië (onder goedkeuring)

Subdoelen van Kansen voor West in COMMIT Kansen voor West streeft ernaar om de doelstellingen van het JTF IJmond-programma, met name op het gebied van de arbeidsmarkt, effectief te bereiken. Een belangrijk aspect hierbij is het leren van succesvolle arbeidsmarktprojecten in andere landen die zich richten op vaardigheden voor de energie- en circulaire transities. Daarnaast wil Kansen voor West zo mogelijk de werkwijze van het programmabureau verbeteren door uitwisseling van ervaringen met andere Europese partners over het beheer en de uitvoering van hun programma’s.

Toekomstige Evenementen In 2025 zal er een internationale bijeenkomst worden georganiseerd in het kader van het JTF IJmond. Dit evenement biedt een unieke kans voor alle betrokken partijen om ervaringen uit te wisselen en te leren van elkaar. Het uiteindelijke doel is om de gezamenlijke inspanningen te versterken en het MKB in Europa te ondersteunen bij hun transitie naar een duurzame toekomst.

COMMIT

Lees ook de samenvatting (engels) en klik hier