Ga naar de hoofdinhoud

Kansen voor West III is geopend!

Het is zo ver. Na drie jaar intensieve voorbereiding start in 2022 de derde editie van ons veelbelovende programma 'Kansen voor West'. Het programma wordt niet in één keer volledig opengesteld. De komende vier jaar is er twee keer per jaar een openstellingsmoment, waarop wij diverse calls lanceren en openzetten. De eerste ronde voor het indienen van aanvragen start op 1 juni 2022. Zie ook op deze website de openstellingen.

Kansen voor West III is wederom een economisch stimuleringsprogramma voor West-Nederland. De G4P4, bestaande uit de vier Randstadprovincies (Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland) en de vier grootste steden (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht), hebben in nauwe samenwerking met diverse instanties een nieuw programma samengesteld en ingediend in Brussel. Binnen zes specifieke doelstellingen wordt in de regio geïnvesteerd. In de periode van 2022 tot en met 2029 beschikken wij, na de verwachte goedkeuring van ons programma, over een budget van 237 miljoen euro. Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) draagt  200 miljoen euro bij en 37 miljoen euro komt uit rijkscofinanciering. Projecten lopen maximaal tot en met 2029.

 

De openstellingen (voor aanvragen) richten zich de komende jaren op zes specifieke doelstellingen:

  • innovatie (Versterking van de onderzoeks- en innovatiecapaciteit en invoering van geavanceerde technologieën)
  • energie-efficiëntie (Bevorderen van energie-efficiëntie maatregelen en verminderen CO₂ uitstoot)
  • hernieuwbare energie (Bevorderen van Hernieuwbare Energie)
  • energiesystemen (Ontwikkelen van slimme energie systemen, grids en opslag)
  • circulaire economie (Bevorderen van de transitie naar een circulaire economie)
  • duurzame stedelijke ontwikkeling (Bevordering van de geïntegreerde sociale, economische en ecologische/duurzame ontwikkeling, cultureel erfgoed, toerisme en veiligheid in stedelijke gebieden)

Op de startdag is het programma gedetailleerd toegelicht. Zie onderin de link naar de opnames om dit te bekijken en lees de informatie op deze website. Zo krijgt u een helder beeld van de mogelijkheden (en valkuilen) van Kansen voor West. Diverse prachtige resultaten van de tweede editie van ons programma zijn zichtbaar op deze website, ter inspiratie voor potentiële projecten in editie drie. Zowel in pdf vorm als de uitgebriede cijfermatige informatie ( https://kvw3.kansenvoorwest.nl/files/kvwii-projecten-2014-2021.pdf  (14MB)  en Projecten Kansen voor West II)

“Na drie jaar intensieve voorbereiding gaat ons veelbelovende programma Kansen voor West in 2022 met een derde editie van start.”