Ga naar de hoofdinhoud

Just Transition Fund landelijke start

Eurocommissaris Elisa Ferreira (cohesie en hervormingen; https://lnkd.in/efe5zdAg), minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) en minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) waren op 20 februari 2023 op bezoek in Groningen voor de landelijke start (met ondertekening) van het Just Transition Fund.

De Europese commissie stelt €623 miljoen euro beschikbaar waarvan een groot deel (€330 mln) aan Noord-Nederland toegekend is. Voor de Regio IJmond en Rijnmond elk €58,5 mln.

Elisa Ferreira benadrukte dat er enorme hoeveelheden mensen omgeschoold moeten worden. Er is een radicale verandering in denken nodig om de wereld groener en minder afhankelijk van landen buiten Europa te maken. Deze nieuwe toekomst begint nu en de veranderingen zijn al volop ingezet. Het JTF programma is een catalist in een frisse aanpak en innovatief denken.

Karien van Gennip benadrukte dat de kansen op goed werk voor iedereen beschikbaar moet zijn. Met hard werken verder kunnen komen in een (arbeids)klimaat waarin dat mogelijk is.
"Nederland verduurzaamt. Daar horen andere manieren van werken bij en dus ook een ander soort banen. Om hierbij te helpen wordt er, samen met lokale organisaties, in totaal 1,2 miljard euro geïnvesteerd. Een flink bedrag waarmee we echt een verschil kunnen maken om lokale economieën klimaatneutraal te maken en mensen op te leiden voor een ander type werk. Ik vind het daarbij belangrijk dat er aandacht is voor een diverse arbeidsmarkt en dat elke regio kan werken aan wat voor hen het meest relevant is."

Micky Adriaansens sprak over het elektrificeren van industriële processen, het benutten van groene waterstof en de inzet van biogrondstoffen in de chemie. "Het Just Transition Fund geeft een extra zetje aan inwoners en bedrijven in bijvoorbeeld regio’s met relatief veel energie-intensieve industrie. Naast investeringen in technologie en energie-infrastructuur, kunnen we met het geld ook mensen opleiden en omscholen voor nieuwe groene en digitale banen."


JTF-KVW-Groningen-20-2-23-Ferreira

Kansen voor West richt zich op de regio IJmond en Rijnmond. Op drie sporen:
1. Vernieuwen en versterken regionale economie 
2. Versnellen transitie
3. Wendbare en weerbare beroepsbevolking