Ga naar de hoofdinhoud

Het Just Transition Fund (JTF), een cadeau voor IJmond om samen uit te pakken!

Aan het woord zijn Jaap Bond en Hans Snijders, voorzitters van de deskundigencommissie van het JTF IJmond. Deze deskundigencommissie bestaat uit 13 leden, die vanuit hun eigen expertise onafhankelijk advies geven over het al dan niet goedkeuren van projectaanvragen bij het JTF. In dit fonds is voor de periode 2021-2027 € 58,5 mln beschikbaar voor subsidieaanvragen om de regio te verduurzamen en de arbeidsmarkt toekomstbestendig te maken.

Jaap Bond is voorzitter van de KAVB en boegbeeld van de topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen. Als oud Gedeputeerde Economie van provincie Noord-Holland heeft Jaap innovatie hoog op de agenda staan.

Hans Snijders is geboren en getogen in IJmond en een trotse bewoner van het gebied. Als voormalig voorzitter van het Nova college brengt hij gedegen regionale kennis in vanuit het onderwijs. Ook brengt hij ervaring mee met het vergroenen van bedrijventerreinen.

Karin Maatje is programmamanager bij Kansen voor West voor het JTF IJmond en nieuwsgierig naar de eerste bevindingen van Jaap en Hans met het JTF IJmond, dat op 23 januari jongstleden is opengesteld. De eerste vier projecten hebben inmiddels een positief advies van de deskundigencommissie.

Karin: Heeft IJmond het JTF nodig?

Hans: Het JTF stimuleert investeringen in innovatie, verduurzaming en in het toekomstbestendig maken van de arbeidsmarkt. Dit past bij IJmond. Ik ben natuurlijk bevooroordeeld, maar IJmond is een dynamisch en aantrekkelijk gebied met veel maakindustrie en alles eromheen. De cultuur is informeel, men gunt elkaar wat.

Jaap: IJmond is een belangrijk gebied voor Nederland, tegelijkertijd staat Tata Steel onder druk om versneld te verduurzamen. Dus ja, IJmond heeft het JTF nodig. Er is veel kennis en techniek nodig en vooral ook samenwerking met de ondernemers in de regio, die sterk betrokken zijn bij elkaar. Erg aantrekkelijk en prettig voor het ondernemen, omdat men van elkaar op aan kan.

Hans: Een goed voorbeeld van die samenwerking is Techport, waar ik medeoprichter van ben. Techport is uitgegroeid als organisatie naast Novacollege, waar je met elkaar de vernieuwingsslag kunt realiseren. Techport heeft zelf ook al een JTF-aanvraag gedaan.

Karin: Is de mogelijkheid om subsidie aan te vragen bekend bij alle ondernemers?

Hans: Ja, maar ik denk dat we als regio, gemeentes, ondernemers alles uit de kast moeten halen om het aanvragen van projecten te stimuleren. Op voorhand niet bevreesd zijn. Durf te ondernemen met vooruitstrevende plannen voor de rechtvaardige transitie! En inderdaad geen hoge drempels bij voorbaat zien. De ondernemers die al projecten hebben aangevraagd laten zien dat het goed te doen is!

Jaap: Het is van belang dat ondernemers actief gebruik maken van de beschikbare netwerken en van de ondersteuning die ze kunnen krijgen om een projectaanvraag te doen.  Bijvoorbeeld een eerste gesprek met het steunpunt IJmond over een projectidee kan net dat belangrijke duwtje geven. Ik moedig de ondernemers, die al een succesvolle aanvraag hebben gedaan, hun ervaringen aan collega’s door te geven. Ter motivatie. Een collega-ondernemer die zijn/haar verhaal vertelt, heeft veel invloed. Als een vliegwiel dat op gang komt.

Karin: Hoe kan dat vliegwiel harder gaan draaien?

Jaap en Hans: We denken dat er wel wat drempelvrees is. Het gevoel dat het een ver van mijn bed show is. Maar dat is niet zo. Het is juist heel dichtbij, kijk naar het tekort aan (technisch) personeel. Nu meedoen met verduurzamen is zeker zijn van een ondernemende toekomst waar de regio voor gaat.

Karin: Hoeveel aanvragen hebben we over een half jaar en wat is daarvoor nodig?

Jaap en Hans: Wat zullen we zeggen? 15 aanvragen. Ah nee, we gaan voor 20! Daarvoor is nodig dat we de kansen grijpen en dit samen gaan realiseren. Dat kan niet genoeg benadrukt worden. Dit JTF-cadeau past bij de ambities van onze regio, een cadeau dat we samen kunnen uitpakken.

DC-JTF IJMOND-voorzitters-Hans en Jaap-Kansen voor West

Meer informatie:

Omgevingsdienst IJmond

Mw. drs. Vera van Vuuren
vvuuren@odijmond.nl
Tel. 06 22249089