Ga naar de hoofdinhoud

Grondstoffentransitie

De industrie in de haven gaat ingrijpend veranderen. Behalve dat de industrie ook schone energie gaat gebruiken, wordt ook ingezet op een meer circulaire economie. Dat houdt in dat grondstoffen niet nieuw worden gebruikt, maar dat afvalstromen worden klaargemaakt om opnieuw in het proces te worden gebruikt. Dat noemen we de grondstoffentransitie: de beweging naar een circulaire economie.

In het paviljoen Haven van de Toekomst staan drie projecten, gericht op de grondstoffentransitie. Hieronder lees je meer over deze drie projecten.


Verwerking van oud en vies plastic tot schoon plastic voor nieuwe producten

Obbotec

Het bedrijf Obbotec ontwikkelt met steun uit het JTF- en EFRO-programma van Kansen voor West oplossingen voor het verwerken van oude plastics naar nieuwe schone plastics. Het bedrijf heeft een oplossing voor het afvalprobleem door uit gemengde afvalstromen van biomassa en plastic, twee nieuwe stromen te ontwikkelen. Door de rijke afvalstroom te scheiden, wordt via een proces waarbij plastic wordt afgebroken en weer wordt “opgebouwd”, schoon plastic gemaakt voor nieuwe producten. Vervolgens kan het hoogwaardig hergebruikt worden voor nieuwe toepassingen, zoals plasticverpakkingen. Het rendement van dit recycleproces is bijna 100%, omdat alleen de verontreinigingen en andere plastics eruit gehaald worden.

Door de plastics opnieuw in te zetten in het proces, gebruikt de industrie minder fossiele grondstoffen. Plastics worden uit aardolie gemaakt en door de oude plastics opnieuw te gebruiken, is er minder aardolie nodig.

Meer weten over Obbotec?

Kijk dan op https://obbotec.com/


Recyclen van oude windmolens op zee naar nieuwe producten in de bouw

CRC - Circular Recycling Company

CRC heeft diverse projecten bij verschillende Kansen voor West-programma’s. Het bedrijf werkt heeft een brede circulaire visie die via verschillende circulaire startups wordt uitgebouwd voor de grondstoffentransitie. Eén van de projecten van CRC is gericht op het recyclen van oude windmolens op zee naar nieuwe producten, maar het bedrijf werkt ook met slib uit de haven en andere afvalstromen uit de industrie.

CRC heeft een innovatieve techniek ontwikkeld voor windmolenbladen. Deze bladen zijn gemaakt van gehard composiet, een hars met sterke vezels die wordt gemaakt onder hoge temperaturen. Composiet is moeilijk te recyclen, omdat dit normaliter gedaan wordt door een product te smelten. De hars zou echter verbranden. Door de windmolenbladen te versnipperen ontstaat nieuw granulaat dat kan worden gebruikt voor verschillende producten, zoals tegels en gevelplaten.

Meer weten over CRC?

Kijk dan op https://c-r-c.nl/


Printen van nieuwe producten van gerecycled betongruis voor gebouwdelen, ornamenten en high tech apparaten

Concr3de - Your 3D powderhouse

Concr3de ontvangt subsidie uit het JTF-programma van Kansen voor West voor het project Mammoth. Concr3de is een echt Rotterdamse circulaire startup, gericht op hergebruiken van beton en baksteenmateriaal uit gesloopte gebouwen. Het bedrijf ontwikkelt betonprinters, genaamd de Mammoth. Deze gebruikt afvalstromen uit de sloop van gebouwen die worden omgezet in nieuwe bouwmaterialen. Ten opzichte van de traditionele processen wordt er 80% minder CO₂ gebruikt. Met de subsidie wordt de Mammoth ontwikkeld om het productieproces op basis van afvalstromen om het productieproces op te schalen, zodat zand en gruis kan worden geupcycled voor hergebruik.

Het bedrijf heeft recent een aantal Oekraïense vluchtelingen aangenomen. Naast de benodigde opleiding en training krijgen deze werknemers les in de Nederlandse taal. De opleiding en training die het bedrijf geeft, is in samenwerking met het techniekcollege Rotterdam.

Meer weten over Concr3de?

Kijk dan op www.concr3de.com