Ga naar de hoofdinhoud

Energietransitie

Kansen voor West investeert in een duurzame en schone haven om bij te dragen aan een klimaatneutraal Europa in 2050. Dat betekent voor de haven van Rotterdam dat er alternatieve energiebronnen moeten worden gebruikt voor de industrie en in de scheepvaart. Voor schone energie in de industrie en de scheepvaart kan gebruik worden gemaakt van hernieuwbare energie, zoals zon en wind, maar ook van bijvoorbeeld waterstof. Door projecten te financieren die hieraan werken, draagt Kansen voor West bij aan een duurzame en schone haven.

In het paviljoen Haven van de Toekomst staan drie projecten, gericht op hernieuwbare energie en waterstof. Hieronder lees je meer over deze drie projecten.


Drijvend zonnepark op de Noordzee voor schone energie.

Oceans of Energy 

Oceans of Energy ontvangt subsidie uit het EFRO/ REACT-EU programma van Kansen voor West voor de ontwikkeling van het eerste drijvende zonnepark op de Noordzee. Zonne-energie op zee is in potentie mogelijk de grootste duurzame energiebron van Nederland. Echter is de technologie nog opkomend en pas op relatief kleine schaal bewezen. Het project Offshore Solar Demonstrator van Oceans of Energy zal deze technologie op grotere schaal demonstreren door ruim een MegaWatt aan energie op te wekken. Door het project kunnen in de toekomst mogelijkheden worden gecreëerd voor grootschalige en geïntegreerde systemen in offshore windparken.

Oceans of Energy is de ontwikkelaar van offshore solar technologie en projecten. Sinds 2019 opereert het bedrijf de eerste - en zo ver enige - offshore solar pilot in de wereld. Het systeem heeft verscheidene winterstormen overleefd en de technologie is nu gereed voor opschaling. Met het project zal Oceans of Energy deze vervolgstap mogelijk maken, met als hoofddoelen om kosten verder te reduceren en de kwaliteit van het systeem te optimaliseren. Offshore solar wordt daardoor op korte termijn mogelijk een duurzaam energie alternatief, zónder gebruik van schaars land.

Meer weten over het project Offshore Solar Demonstrator?

Kijk dan op https://oceansofenergy.blue/

Oceans of Energy werkt samen met het Dutch Marine Energy Centre (DMEC). In het Valorisation Accelerator Programma van DMEC, dat medegefinancierd is door EFRO van Kansen voor West, werken mkb-bedrijven samen met kennisinstellingen aan het sneller in de markt zetten van innovatieve producten. Het mkb krijgt toegang tot testfaciliteiten en proeftuinen, onder andere de proeftuin op de Noordzee. Daarnaast geeft DMEC voorlichting over financieringsmogelijkheden.

Meer weten over DMEC?

Kijk dan op https://www.dutchmarineenergy.com/

 


's Werelds eerste geïntegreerde batterij- en elektrolysesysteem.

Battolyser

Battolyser Systems ontvangt subsidie uit het JTF voor het project Betaalbare groene waterstof. Battolyer ontwikkelt een batterij die, wanneer deze opgeladen is met stroom, waterstof kan produceren. De overtollige energie wordt op die manier gebruikt voor de winning van waterstof met een elektrolyser, wat kan worden ingezet in andere toepassingen, als vervoer en productieprocessen. De betere efficiëntie van de elektrolyser en de flexibiliteit van de batterij leidt ertoe dat een Battolyser tegen lagere kosten waterstof produceert dan andere technologieën. Tegelijkertijd kan de battolyser stroom terugleveren aan het net wanneer daar vraag naar is.

Met de steun uit het JTF kan Battolyser Systems het systeem verder ontwikkelen en opschalen in een pilot fabriek. Deze fabriek wordt gevestigd in Schiedam en zorgt voor meer werkgelegenheid in de hernieuwbare energiesector. Uiteindelijk worden ruim 150 nieuwe banen gecreëerd in de regio. Het project sluit daardoor goed aan op de doelstelling van het JTF in de regio. Er wordt gewerkt aan de diversificatie van de industrie, er wordt werk gecreëerd in de hernieuwbare energiesector en de energietransitie krijgt met het project een impuls.

Meer weten over het project Betaalbare groene waterstofproductie?

Kijk dan op https://www.battolysersystems.com/


Lichtgewicht opslagsystemen voor transport en opslag van waterstof.

H2Storage

H2Storage ontvangt subsidie uit het EFRO-programma van Kansen voor West voor de ontwikkeling van lichtgewicht opslagsystemen voor transport en opslag van waterstof. H2Storage heeft de alternatieve oplossing voor de zware stalen cilinders, waarin waterstof kan worden opgeslagen. H2storage ontwikkelt samen met het bedrijf Airborne lichtgewicht cilinders die veilig zijn en bestand tegen zeer hoge druk. De cilinders worden gemaakt van hoogstaand composiet dat al jaren effectief gebruikt wordt in de olie- en gasindustrie. Zo’n tank maakt het gebruik mogelijk van waterstof in zware voertuigen.

Voertuigen die waterstof gebruiken als brandstof, stoten geen CO₂ uit. Waterstof kan daarmee een bijdrage leveren aan duurzaam vervoer. Het probleem met waterstof is dat het volume erg groot is. Om het volume te verkleinen moet waterstof worden samengeperst. Sterk samengeperst kan waterstof alleen worden opgeslagen in materiaal dat tegen hele hoge druk kan. Door de toepassing van composiet is een lichtgewicht oplossing ontstaan voor het vervoer, waardoor minder energie verloren gaat en het vervoer op de weg echt kan worden verduurzaamd. In het project werkt het bedrijf samen met de TU Delft, TNO en Airborne.

Meer weten over H2Storage?

Kijk dan op https://www.h2storage.nl/