Map
Home > projecten
 

Elektisch laden voor West


Uitrol netwerk oplaadpunten voor elektrisch vervoer

Elektrische mobiliteit is een belangrijke voorwaarde voor een verduurzaming van de economie, met als belangrijke pluspunten vermindering CO2-uitstoot en minder geluidsoverlast. Nederland, en in het bijzonder de Metropoolregio Amsterdam (MRA), is wereldwijd koploper in het elektrisch vervoer. Deze regio wil in 2020 twintigduizend elektrische voertuigen op de weg. Dat gaat niet vanzelf en daarom hebben de betrokken overheden in 2011 het project MRA-Elektrisch (MRA-E) opgezet. Dit is een samenwerkingsband van een aantal gemeentes en de Provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland. MRA-E werkt in opdracht van de provincie Noord-Holland, voor de provincies Utrecht, Flevoland en Noord-Holland. Dit samenwerkingsverband heeft voor de deelnemende gemeenten het voordeel dat centraal een marktpartij is geselecteerd die de laadpalen aan de MRA-gemeenten levert en plaatst en die groene stroom levert aan de gebruikers.
Uiteindelijk moeten er 1.200 oplaadpunten komen in de drie genoemde provincies. Op die manier ontstaat een dekkend netwerk van oplaadpunten. Kansen voor West betaalde mee aan het verder uitbreiden van de infrastructuur met de aanleg van 200 oplaadpunten. Dit omvatte ook het beheer van (de aanvragen voor) de oplaadpunten en de exploitatie ervan.

Samenwerking: provincie Noord-Holland, provincie Utrecht, provincie Flevoland.

'Elektrisch vervoer is sterk in opkomst vanwege de vele milieuvoordelen: stil, schoon en zuinig. In de toekomst moeten alle auto’s op duurzame energie gaan rijden.'


Penvoerder: Provincie Noord-Holland

EFRO: € 376.359,72
Overig publiek: € 607.587,28
Prioriteit: 1. Innovatie en ondernemerschap
Hoofdtypologie: Milieu
Subtypologie: Energie

Looptijd: 8 januari 2014 t/m 31 december 2015
Nederlands - nl-NLEnglish (United Kingdom)