Map
Home > projecten
 

Fysieke Digitale Delta


Centraal ontsluiten digitale informatie voor alle waterbeheerders

De watersector heeft veel baat bij slimme ICT-toepassingen. De waterbeheerders in Nederland investeren jaarlijks vele miljoenen euro’s op basis van gegevens, data en voortgebrachte informatie. Het nationale programma Digitale Delta heeft de ambitie om een kwaliteitsslag te maken door het beschikbaar stellen van betrouwbare data via een gezamenlijk open, schaalbaar en beheersbaar IT-platform. Daarbij gaat het om het centraal ontsluiten van data, die eenduidig geïnterpreteerd kunnen worden, zodat toegepaste informatie ontstaat voor alle relevante publieke en private partijen. Via dit IT-platform worden bestaande en nieuwe (open) data eenvoudiger en breder ontsloten en wordt het hergebruik van toepassingen, tools, modellen en algoritmen mogelijk gemaakt. Dit leidt tot efficiency- en kwaliteitsvoordelen voor de waterbeheerders en verlaagt de drempel voor onderzoekers en bedrijfsleven om nieuwe kennis toe te passen.

Kansen voor West droeg bij aan het deelproject ‘De Proeftuin Fysieke Digitale Delta’. Daarvoor richtte het Hoogheemraadschap van Delfland een proeftuin in, met vijf proefprojecten op het gebied van informatiemanagement, R&D en innovatie. Vanuit ieder project werd de meerwaarde van het platform ervaren, zoals bij de showcase pilot ‘slim sturen op zoutintrusie’. Dankzij het platform konden in dit project bestaande databronnen en informatiesystemen met elkaar worden verbonden. Delfland kan nu op een eenvoudige manier diverse eigen data ontsluiten en beschikbaar stellen aan de buitenwereld. Bovendien kan sindsdien steeds beter tegemoet gekomen worden aan het toegenomen aantal verzoeken om informatie van buitenaf.

Samenwerking: TU Delft, Rijkswaterstaat, Hoogheemraadschap van Delfland, IBM, Deltares.


Penvoerder: Hoogheemraadschap van Delfland

EFRO: € 289.221,93
Rijkscofinanciering: € 255.616,59
Overig publiek: € 458.550,03
Privaat: € 19.077,03
Prioriteit: 1. Innovatie en ondernemerschap
Hoofdtypologie: Kennis
Subtypologie: Water

Looptijd: 1 februari 2013 t/m 1 februari 2015
Nederlands - nl-NLEnglish (United Kingdom)