Map
Home > projecten
 

De Duurzaamheidsfabriek


Hypermoderne vorm van technisch beroepsonderwijs

De Duurzaamheidsfabriek is het eerste gebouw in Europa dat samen met het bedrijfsleven het duurzaamheidsonderwijs op een uiterst vernieuwende manier heeft ingericht. Deze is sinds september 2012 in gebruik als aparte fabriek op het onderwijscomplex van ROC DaVinci in Dordrecht. In dit gebouw dat oogt en werkt als een fabriek is alles gericht op het praktisch, explorerend leren. Daarmee dicht de Duurzaamheidsfabriek het gat tussen technisch onderwijs en het bedrijfsleven, dat veel belang heeft bij (het opleiden van) nieuw technisch personeel.
Binnen de Duurzaamheidsfabriek draait alles om de maritieme technologie en duurzame energietechnologie. Bedrijven maken er gebruik van diverse installaties waaronder kopieën van hun eigen installaties, werkplaatsen en labs om allerlei duurzame en hoogtechnologische producten te testen en te ontwikkelen. Tegelijkertijd geven ze er onderwijs in samenwerking met het ROC DaVinci. In de fabriek krijgt een leven lang leren inhoud: van onderwijs in de jonge jaren tot bij-, na- en omscholing gedurende de gehele loopbaan. Dankzij de bijdrage van Kansen voor West zijn er investeringen in het gebouw en in de installaties gedaan, die anders op de lange baan waren geschoven.

De ‘groene architect’ Thomas Rau ontwierp dit gebouw als een toonbeeld van flexibele duurzaamheid. Zo heeft hij de vierde en hoogste verdieping met kantoor- en ontmoetingsruimten ingericht volgens het concept Turntoo. Daarbij blijven materialen en grondstoffen eigendom van de producenten. Als bijvoorbeeld het meubilair is versleten neemt de producent het terug om het vervolgens te hergebruiken.


Penvoerder: Coöperatie Ontwikkeling Leerpark U.A.

EFRO: € 804.800,--
Rijkscofinanciering: € 804.800,--
Overig publiek: € 7.888.680,38
Prioriteit: 1. Innovatie en ondernemerschap
Hoofdtypologie: Ontwikkeling
Subtypologie: Innovatie

Looptijd: 26 mei 2011 t/m 31 december 2013
Nederlands - nl-NLEnglish (United Kingdom)