Map
Home > projecten
 

Duivenvoorde Corridor


In ere herstellen van waardevolle groenzone

De Duivenvoordecorridor is het relatief smalle groene gebied tussen Leidschendam-Voorburg en Voorschoten. Dit oud strandwallen- en strandvlaktenlandschap ligt in een sterk verstedelijkt gebied en maakt deel uit van de zogenoemde 'Groenblauwe Slinger' in Zuid-Holland. Deze verbindt het strand met het Groene Hart. Beide gemeenten werkten en werken aan de ambitie om het karakteristieke landschap tussen de gemeenten te behouden en te versterken en de verstedelijking tegen te gaan. Dat betekent dat de bestaande verspreid liggende glastuinbouw moet verdwijnen en plaats moet maken voor een meer open en groener landschap met voet- en wandelpaden, de aanleg van nieuwe weides, bosschages en waterpartijen en nieuwe recreatieve bestemmingen. Om het project financieel mogelijk te maken is op beperkte schaal voorzien in woningbouw, in de vorm van nieuwe buitenplaatsen, boerderijclusters, woningen in het lint, gehuchtjes en solitaire woningen, passend bij het karakter van het gebied.

Kansen voor West heeft financieel bijgedragen aan diverse activiteiten, zoals aan het instellen van een kwaliteitsteam (Q-team), dat de vinger aan de pols houdt bij het opstellen van beeldkwaliteit- en uitwerkingsplannen en de diverse (bouw)plannen. Er werd er een inrichtingsplan opgesteld met als titel ‘Van glas naar gras’ en het Europese geld werd ook benut om in het kasteelpark Duivenvoorde een kwalitatieve inhaalslag uit te voeren op basis van een parkherstelplan, met ook oog voor het verbeteren van toeristische voorzieningen. Dit Engels landschapspark van tuinarchitect Jan David Zocher jr. had veel van zijn natuurlijke vitaliteit verloren.


Penvoerder: Gemeente Voorschoten

EFRO: € 730.053,17
Overig publiek: € 450.961,72
Privaat: € 1.031.267,44
Prioriteit: 2. Attractieve regio's
Hoofdtypologie: Recreatie

Looptijd: 5 november 2009 t/m 30 september 2015
Nederlands - nl-NLEnglish (United Kingdom)