Map
Home > projecten
 

Kenniscentrum Plantenstoffen


Aan planten valt veel meer te verdienen

Planten zitten letterlijk vol met interessante ingrediënten voor bijvoorbeeld de farmaceutische industrie, cosmetica en de geur- kleur- en smaakstoffenindustrie. Ondanks die schat aan nuttige stoffen wordt het plantaardig restmateriaal maar al te vaak als afval afgevoerd of gecomposteerd. Een gemiste kans omdat er weinig informatie beschikbaar is over het nut van plantenextracten. Een aantal samenwerkende partijen heeft daarom de Stichting Kenniscentrum Plantenstoffen opgericht om de tuinbouw te helpen het nauwelijks aangeboorde potentieel te benutten. Daarmee luidde de Greenport een nieuwe fase in de bedrijvigheid in, waarbij de geboekte successen zorgen voor een waardeverhoging van plantenstoffen en daarmee voor nieuwe verdienmodellen. Het betekent ook milieuwinst, want waar de industrie nu nog vergelijkbare stoffen uit aardolie haalt, kunnen plantenextracten de te eenzijdige afhankelijkheid van aardolie doorbreken.

De subsidie van Kansen voor West werd gebruikt om de mogelijkheden nader uit te diepen door middel van marktonderzoek en scans. Congressen en conferenties werden benut om bruggen te slaan tussen enerzijds kennis bij partijen in de Greenport en anderzijds ondernemers in potentiele toepassingsmarkten. Ook werd invloed uitgeoefend om blokkades op te heffen in de wetgeving, zodat R&D-doorbraken sneller hun weg kunnen vinden naar daadwerkelijke toepassingen.
Dit project kreeg een vervolg in de ‘Extractenbibliotheek’, waaraan Kansen voor West eveneens bijdroeg.

Samenwerking: Provincie Zuid-Holland, Productschap Tuinbouw, Rabobank, Kennisalliantie Zuid-Holland, Universiteit Leiden (IBL), Holland Biodiversity, Universiteit Wageningen.

'In een Nederlandse plant is een bestanddeel aangetroffen dat kan worden gebruikt om de hardnekkige schimmelziekte Fusarium bij tulpen te bestrijden. Dit is een van de eerste successen van het kenniscentrum.'


Penvoerder: Kenniscentrum Plantenstoffen

EFRO: € 1.057.943,--
Rijkscofinanciering: € 550.625,--
Overig publiek: € 330.000,--
Privaat: € 266.135,12
Prioriteit: 1. Innovatie en ondernemerschap
Hoofdtypologie: Ontwikkeling
Subtypologie: Energie

Looptijd: 5 augustus 2009 t/m 31 december 2015
Nederlands - nl-NLEnglish (United Kingdom)