Map
Home > projecten
 

Innovatiesnelweg


Samenwerking: DWA Installatie- en energieadvies, provincie Noord-Holland, NHN, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord en het CO2 Servicepunt, Vacpunt Wonen, HiteQ, ESPEQ, INHolland, OTIB, SVE, Meer met Minder, ECN, een groot aantal ondernemingen uit de bouw.

Eenderde van het jaarlijkse landelijke energieverbruik en de jaarlijkse landelijke CO2 emissie wordt gevormd door de fossiele energie die in de gebouwde omgeving gebruikt wordt voor het verwarmen, koelen, ventileren, verlichten en gebruik van gebouwen. Juist in de bouwsector blijken echter veel bedrijven erg terughoudend te zijn als het gaat om duurzame en vernieuwende technieken. Zowel de landelijke als de provinciale overheid willen de komende jaren in hoog tempo de gebouwde omgeving verduurzamen. Alle partijen in de keten van productie, levering, montage en gebruik van duurzame en energiebesparende technieken in de gebouwde omgeving gemotiveerd en met kennis van zaken zullen aan de slag moeten.

Het project Innovatiesnelweg stimuleert een duurzaam gebouwde omgeving in Noord-Holland. Het project richt zich daarom op marktintroducties, kennisontwikkeling, kennisverspreiding en het ontwikkelen van een kwaliteitslabel. Met bijna 50 bedrijven uit de bouwsector is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten.

Samenwerking is cruciaal bij duurzaam bouwen. Zo worden er diverse bijeenkomsten voor geïnteresseerde organisaties gedurende het project georganiseerd. Ook worden er pilot projecten geselecteerd om ervaring op te doen op het gebied van duurzaam bouwen. Daarnaast richt het project Innovatiesnelweg zich op het verhogen van het kennisniveau op het gebied van duurzaam bouwen door een aantal deelprogramma's uit te werken voor mbo, hbo en de vakopleidingen.

De kennisontwikkeling, na afloop van het project, zal een blijvend gevolg hebben voor de branche in combinatie met kwaliteitsbewustzijn, gestimuleerd door het kwaliteitslabel, zal ervoor zorgen dat innovaties sneller en beter kunnen worden doorgevoerd in de bouwkolom.


Penvoerder: Ontwikkelingsbedrijf noord-Holland Noord

EFRO: € 782.204,--
Rijkscofinanciering: € 790.000,--
Overig publiek: € 292.982,--
Privaat: € 1.320.866,89
Prioriteit: 2. Attractieve regio's
Hoofdtypologie: Ontwikkeling
Subtypologie: Bouw

Looptijd: 11 augustus 2008 t/m 31 december 2015
Website: www.co2-servicepunt.nl
Nederlands - nl-NLEnglish (United Kingdom)