Map
Home > partners > Amsterdam
 
Amsterdam

Welkom bij Kansen voor West/Amsterdam

Amsterdam heeft in het kader van Kansen voor West ruim 58 miljoen euro ontvangen uit het EFRO en 9 miljoen Rijkscofinanciering. Overheidsinstanties en private partijen leggen hier geld bij. Samen met deze bijdragen leidt dit tot een investering voor de regio Amsterdam van ruim 165 miljoen euro. Het accent ligt vooral op het bevorderen van regionale concurrentie en werkgelegenheid.

Anders dan in het vorige (Doelstelling 2) programma komen nu projecten uit de hele stad in aanmerking voor subsidie. De Stuurgroep Kansen voor West Amsterdam (voorzitter Carolien Gehrels), waarin naast bestuurders van de stad ook kennisinstellingen en sociaaleconomische partners zitting hebben, beslist uiteindelijk over de inzet van middelen in projecten.


Progammabureau Kansen voor West Amsterdam

Anjo Reussink - programmamanager 06 836 47 127 
Vesna Janjac - progammasecretaris 06 22 574 832
Martijn van Dam
Anne-Marie van Nes

Economische Zaken Amsterdam

Bezoekadres:
Jodenbreestraat 25
Amsterdam

Postbus 2133
1000 CC Amsterdam

 

 
Nederlands - nl-NLEnglish (United Kingdom)