Map
Home > partners > Amsterdam
 
Amsterdam

Welkom bij Kansen voor West/Amsterdam  

Amsterdam heeft in het kader van Kansen voor West ruim 58 miljoen euro ontvangen uit het EFRO en 9 miljoen Rijkscofinanciering. Overheidsinstanties en private partijen leggen hier geld bij. Samen met deze bijdragen leidt dit tot een investering voor de regio Amsterdam van ruim 165 miljoen euro. Het accent ligt vooral op het bevorderen van regionale concurrentie en werkgelegenheid.

Anders dan in het vorige (Doelstelling 2) programma komen nu projecten uit de hele stad in aanmerking voor subsidie. De Stuurgroep Kansen voor West Amsterdam (voorzitter Carolien Gehrels), waarin naast bestuurders van de stad ook kennisinstellingen en sociaaleconomische partners zitting hebben, beslist uiteindelijk over de inzet van middelen in projecten.

Kansen voor West I is inmiddels afgesloten. Voor meer informatie over Kansen voor West II, kijk hier.


 

 
Nederlands - nl-NLEnglish (United Kingdom)