Map
Home > kansen voor west > prioriteiten
 
Prioriteiten

De introductie van dit programma draagt op zichzelf al bij aan een collectief bewustzijn, een sense of urgency bij alle belanghebbenden. Als het goed is, inspireert het alle partijen om gezamenlijk de schouders te zetten onder deze belangrijke uitdaging. Het stimuleert door projecten te ondersteunen en daarvoor de benodigde financiële middelen ter beschikking te stellen. Afgemeten aan het bruto regionaal product, zijn deze middelen echter bescheiden. Daarom is ervoor gekozen om de middelen zo gericht mogelijk in te zetten op 3 prioriteiten.

Prioriteit         1: Kennis, innovatie en ondernemerschap

Doelstelling 1.1

Versterken kansrijke clusters door kennisontwikkeling, -overdracht en –toepassing

Doelstelling 1.2

Stimuleren van ondernemerschap en innovatie in kleine bedrijven

Doelstelling 1.3

Stimuleren van technologische milieu-innovaties

Prioriteit         2: Attractieve regio’s

Doelstelling 2.1

Versterken economische vitaliteit met behoud van milieukwaliteit
en landschappelijke waarden

Doelstelling 2.2

Verruiming en verbetering gebruikswaarde van groen en water om de stad

Prioriteit         3: Attractieve steden

Doelstelling 3.1

verbeteren vestigingsklimaat

Doelstelling 3.2

Verbeteren leefklimaat

Voor uitgebreide informatie per prioriteit kunt u het rapport Operationeel Programma ‘Kansen voor West’ downloaden. Download hier….

 
Nederlands - nl-NLEnglish (United Kingdom)