Map
 
190 miljoen voor Kansen voor West II

€190 miljoen aan EU-financiering voor innovatie en stedelijke ontwikkeling in Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

De Europese Commissie heeft vandaag haar goedkeuring gehecht aan het operationele programma voor 2014-2020 voor de regio West-Nederland (Kansen voor West II), ter waarde van 480 miljoen euro, waarvan 190 miljoen euro uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

De nadruk ligt in het bijzonder op de versterking van de onderzoeks- en innovatiecapaciteit van de betrokken provincies om het hoofd te bieden aan dringende maatschappelijke uitdagingen. Het programma is er verder op gericht om het aandeel van koolstofarme, hernieuwbare energiebronnen in hun energievoorzieningsmix te vergroten.

Corina Crețu, EU-commissaris voor regionaal beleid, is ingenomen met de goedkeuring en verklaarde: "Ik ben blij dat de nadruk van het nieuwe investeringsprogramma komt te liggen op met name innovatie en onderzoek in belangrijke gebieden zoals de koolstofarme sector. Bovendien feliciteer ik de Nederlandse provincies met hun besluit om in duurzame stedelijke maatregelen te investeren om de uitdagingen van hun stedelijke gebieden adequaat aan te pakken. De 8 miljoen burgers in de regio – en in het bijzonder die in de steden – hebben duidelijk baat bij die investeringen op het vlak van werkgelegenheid en een hogere levenskwaliteit"

West-Nederland is een zeer verstedelijkt gebied. Het programma bevat daarom een ambitieuze agenda voor duurzame stedelijke ontwikkeling, specifiek gericht op acties voor een betere insluiting van achtergestelde gemeenschappen in de vier grote steden: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Een van de belangrijkste doelstellingen is de jeugdwerkgelegenheid in die steden te stimuleren.

Het investeringsprogramma heeft duidelijke doelstellingen, zoals:

  • Grotere beschikbaarheid van en betere toegang tot durfkapitaal voor innovaties van het midden- en kleinbedrijf;
  • Het deel van de opbrengst uit nieuwe producten voor kleine en middelgrote bedrijven optrekken van 10% tot 15%;
  • Het aandeel van hernieuwbare bronnen in de energievoorzieningsmix vergroten van 3,8% (2012) tot 14% (2023);
  • Een 4% daling van de jeugdwerkeloosheid in de vier grote steden;
  • Een 10% toename van de beschikbaarheid van bedrijfsvoorzieningen in specifieke stedelijke gebieden in de vier grote steden.
 
Nederlands - nl-NLEnglish (United Kingdom)