Map
Home > kansen voor west > financieel overzicht
 
Financieel overzicht

Voor de uitvoering van Kansen voor West is 310,6 miljoen euro uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) beschikbaar. Deze Europese middelen worden als volgt over vier prioriteiten verdeeld:

Prioriteit 1 Kenniseconomie, ondernemerschap en innovatie 147,7 miljoen
Prioriteit 2 Attractieve regio’s 53,7 miljoen
Prioriteit 3 Attractieve steden 96,8 miljoen
Prioriteit 4 Technische Bijstand 12,4 miljoen

Volgens de regelgeving moet tegenover elke Europese euro die in het programma wordt besteed een cofinanciering staan van Rijk, Provincie, Gemeente of de private sector. Daarom bedraagt de subsidiebijdrage vanuit het EFRO maximaal 40% van de subsidiabele projectkosten. Het Rijk heeft extra cofinanciering toegezegd van 81,6 miljoen euro. Deze zullen worden ingezet op de prioriteiten 1en 2. De Europese Commissie heeft aangegeven dat minimaal 60% van de middelen moet worden ingezet voor maatregelen die direct bijdragen aan de Lissabon-doelstellingen economische groei en werkgelegenheid.

 

 
Nederlands - nl-NLEnglish (United Kingdom)