Map
 
Welkom bij Kansen voor West

De Randstad moet binnen enkele jaren weer behoren bij de top vijf van Europa’s grootstedelijke regio’s. Dat is de ambitie van de acht randstadautoriteiten: vier provincies (Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland) en de vier grote randstadsteden (Den Haag, Rotterdam, Amsterdam en Utrecht). De acht zijn het eens geworden over een gezamenlijk programma: Kansen voor West. Het programma wordt voor een belangrijk deel gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Europa
De EU streeft er naar de welzijns- en welvaartsverschillen tussen de lidstaten en hun regio's te verkleinen. Om dit te bereiken bevordert de EU economische groei en hoogwaardige werkgelegenheid in combinatie met duurzame ontwikkeling. Projecten en activiteiten die hier aan bijdragen kunnen een beroep doen op het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). De nieuwe subsidieperiode loopt van 2007-2013.
Voor EFRO is Nederland ingedeeld in vier Landsdelen. Eén daarvan is Landsdeel West. Het omvat het grondgebied van de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland. 

Samenwerking
De vier provincies en de vier grote steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht hebben besloten voor deze subsidieperiode de krachten te bundelen en gezamenlijk 'Kansen voor West' op te stellen. De motorfunctie van het gebied voor de Nederlandse economie en sociale problematiek in de grote steden maken een gezamenlijke aanpak zeer gewenst voor een optimaal resultaat. 

Voor de besturen is het versterken van de karakteristieken van het gebied een kans én een uitdaging. Een samenhangende sociaal-economische ontwikkeling van stad en ommeland vraagt om samenwerking tussen de vier provincies en de grote en middelgrote steden in Landsdeel West.


Meer weten over Europese subsidies? Klik hier voor de brochure van het ministerie van
EZ

Naar de partners, klik hier.

 

 
Nederlands - nl-NLEnglish (United Kingdom)